Jak zbudowany jest kombajn zbożowy

Z pewnością każdy z nas wie, jak wygląda i do czego mniej więcej służy kombajn zbożowy. Taka wiedza na ogół nam wystarcza, jednak są wśród nas osoby, które chcą wiedzieć coś więcej o otaczającym nas świecie, szczególnie w temacie różnego rodzaju maszyn, zarówno małych, jak i tych dużych. Do ostatniej grupy niewątpliwie zaliczyć można kombajny zbożowe – ten artykuł, opisujący budowę kombajnu, powstał dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Co to jest kombajn zbożowy?

Kombajn zbożowy to rolnicza maszyna, najczęściej bardzo dużych (rzędu kilkunastu metrów długości) rozmiarów, której zadaniem jest szybki zbiór zbóż i roślin okopowych z dużych terenów uprawnych. Kombajny określa się mianem „maszyn jednoetapowych”, ponieważ wykonują te same czynności, do jakich trzeba by było użyć kilku innych urządzeń. Innymi słowy, jednocześnie kosząc zboża i młócąc je, zastępuje pracę kosiarki i młocarni, a także znacznie skraca czas potrzebny na zebranie i wstępne przetworzenie plonów.

Co można zbierać z wykorzystaniem kombajnu?

Podstawową funkcją kombajnu jest wspomniany już zbiór roślin okopowych oraz zbóż, jednak po odpowiednich modyfikacjach można go wykorzystywać także w uprawach rzepaku, kukurydzy, słonecznika, łubinu, grochu i wielu innych roślin uprawnych. Również sadownictwo znalazło wykorzystanie dla kombajnów – służą one rolnikom do zbioru owoców i warzyw. Nowoczesne kombajny używa się też w celu siania lub sadzenia roślin na dużych obszarach. Ze względu na dużą różnorodność typów kombajnów zależną od rodzaju zbieranych plonów, w artykule ograniczymy się do omówienia budowy kombajnu zbożowego.

Jakie elementy wchodzą w skład kombajnu zbożowego?

Kombajny to dość skomplikowane maszyny, mieszczące w sobie dużo współpracujących ze sobą zespołów mechanicznych. Poniżej zostały przedstawione główne elementy wraz z ich krótkim opisem.

Nagarniacz

Jest to umieszczony z przodu kombajnu element w rodzaju obrotowego walca wykonanego z metalowych prętów, służący do właściwego ustawienia zboża i „zagarnięcia” go w celu odpowiedniego ścięcia łodygi.

Zespół tnący

Układ ostrzy odpowiadający za ścinanie łodyg zboża.

Zespół transportowy

Jego zadaniem jest przetransportowanie ściętego zboża do wnętrza kombajnu w celu młócenia; w jego skład wchodzą podajnik ślimakowo-palcowy oraz przenośnik, zaś na końcu przenośnika znajduje się chwytacz kamieni, zabezpieczający dalsze podzespoły kombajnu przed mechanicznymi awariami spowodowanymi wpadnięciem twardych zanieczyszczeń do mechanizmów.

Bęben młócący

Odpowiada za młócenie skoszonego zboża przetransportowanego przez przenośnik.

Klepisko

Rodzaj metalowego sita, oddzielającego wymłócone ziarna od słomy. Ziarna spadają przez sito, zaś słoma „wędruje” dalej do dalszego przetwórstwa

Wytrząsacze

Ich zadaniem jest odzyskanie pozostałych, niewymłóconych ziaren; odbywa się to dzięki potrząsaniu masą na przenośniku.

Podsiewacz, wentylator i układ sit

Podsiewacz to element wprawiany w drgania, służący do odseparowania czystego ziarna od zanieczyszczeń, usuwanych dalej za pomocą wiatru wywołanego obrotami wentylatora; zboże przechodzi następnie przez układ sit, by oddzielić właściwie wymłócone ziarna od tych, które pozostały jeszcze w kłosach i konieczne będzie ich ponowne młócenie (przekazywane są za pomocą przenośnika kłosowego z powrotem do bębna młócącego).

Przenośniki zboża i zbiornik ziarna

Wymłócone ziarno po odsianiu dzięki przenośnikom trafia do zbiornika – na tym kończy się jego przetwórstwo we wnętrzu kombajnu.

Rozdrabniacz słomy

Jak sama nazwa wskazuje, służy do rozdrobnienia słomy w celu jej późniejszego wykorzystania w gospodarstwie.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę HurtowniaRolnicza.pl specjalizującej się w internetowej sprzedaży części zamiennych do sprzętu rolniczego oraz akcesoriów rolniczych.

Dodaj komentarz