Kombajn potrzebny dla wszystkich

Wielohektarowe zasiewy jednogatunkowe to specyfika dzisiejszego rolnictwa. Oczywiście prekursorami takiego podejścia do uprawy roli byli amerykańscy farmerzy, którzy mieli do zagospodarowania olbrzymie połacie bezkresnego kraju, jednakże czas pokazał, że to właśnie skomasowana uprawa przynosi najlepszą wydajność upraw. Duża powierzchnia uprawy pociąga za sobą jednakże konieczność stosowania wydajnego sprzętu do koszenia. W takich gospodarstwach nie mają […]

Jak kosić w trudnym terenie? – Poradnik

Kosiarka wydaje się być jednym z najprostszych urządzeń, jakie jest sprzedawane przez firmy produkujące sprzęt rolniczy. Zadanie postawione przed takim urządzeniem jest bowiem banalne i nieskomplikowane – ma przecież sprostać jedynie roli, jaka przez wieki zarezerwowana była dla rolnika wyposażonego tylko i wyłącznie w kosę, który potrafił w ten sposób skosić wiele hektarów łąki.

Przyczepa na miarę potrzeb

Rolnictwo polskie w ostatnich latach przeszło metamorfozę od drobnowytwórczego do wielkohektarowego. Oczywiście, wciąż istnieją małe, rodzinne gospodarstwa, których podstawowym celem jest zapewnienie podstawowego bytu członkom rodziny. Niemniej trend ku tworzeniu dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw będzie jeszcze się wzmacniał.

Czerpak do kamieni – jedno z najpraktyczniejszych urządzeń rolniczych

Rozwój rolnictwa jest bardzo ważnym elementem historii technologii jako takiej. Od wielu wieków ludzkość stara się usprawniać procesy związane z rolnictwem, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie żywności coraz większej ilości osób na całym świecie. Przebyliśmy bardzo długą drogę od pługów i motyk, którymi posługiwali się chłopi pańszczyźniani. Obecnie słowem kluczowym jest automatyzacja! Jest to bardzo […]