Żyzność gleby – codzienna troska

Bez utrzymania gleby w dobrym stanie, plony się nie udadzą. O tym wie każdy, a przynajmniej każdy, kto ma jakikolwiek związek z rolnictwem. Każdy rolnik dbać musi nie tylko o uprawiane rośliny, ale także o jakość posiadanej globy. Jest od niej przecież zależny. Nie może doprowadzić do jej wyjałowienia. Rośliny muszą mieć skąd czerpać składniki żywieniowe. Uboga w nie gleba, to także ubogie plony. Zacznijmy od podstaw: konieczna jest woda, ale też powietrze (z gleby) oraz szereg konkretnych składników pokarmowych.

Gleba i jej skład

Liczy się nie tylko skład gleby, ale także jej rodzaj. Cześć gleb jest naturalnie żyzna. Dotyczy to gleb pozostawionych w stanie naturalnym, która jest bogata w związki mineralne i należy do specyficznego rodzaju i typu gleby. Człowiek uprawiając ziemię wpływa na nią w ogromnej mierze. Nieodpowiednio uprawiana i nie zadbana – wyjałowi się. Stąd konieczność konkretnych i starannych zabiegów agrotechnicznych. Ziemię się więc wapnuje, nawozi, uprawia w planowany sposób (zmienność upraw) oraz stosuje meliorację. Współcześnie rolnictwo jest już na tyle rozwinięte, że człowiek potrafi uczynić żyzną glebę, która dotychczas była „martwa”:
– pojęcie żyzności gleby jest związane z zasobnością gleby (to całkowita zawartość w niej makro i mikro elementów, które są podstawą dla rozwoju roślin),
-tak jak zostało wspomniane wyżej, zasobność ta może być naturalna lub wynikać z działalności człowieka,
– zasobność ogólna nie oznacza jednak, że każda roślina będzie doskonale rosnąc na danej glebie,
– każdy typ roślin jest inny, a to oznacza, że składniki znajdujące się w glebie mogą być lepiej lub gorzej przyswajane przez konkretne gatunki roślin.

Analiza chemiczna gleby

By przekonać się o zasobności gleby wykonuje się analizę chemiczną, którą przeprowadzają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. W kontekście żyzności gleby mówi się także o urodzajności gleby, czyli jej zdolności do sprostania potrzebom roślin. O tym w jakim stopniu ziemia jest urodzajna świadczy plon zebrany z danego terenu. I ostatnie ważne pojęcie: produktywność gleby. To jej zdolność do wytwarzania biomasy, a więc pozostałości z produkcji rolnej, która ulega biodegradacji. Człowiek ma wpływ na produktywność gleby ze względu na stosowany płodozmian. Z nią związana jest także określana klasa ziemi. Wyróżniamy 9 klas, od najwyższej, najlepszej pod uprawę – po najgorszą, która nadaje się jedynie pod zalesienie. Wiedza na temat klasy posiadanej ziemi ma ogromne znaczenie dla tego, jakie rośliny można na danym terenie uprawiać – to oczywiste. Ma także wpływ na cenę hektara ponieważ oczywista jest zależność osiąganych plonów od posiadanej klasy ziemi.

Dodaj komentarz