Wapnowanie pól

 

Praktycznie w Polsce występują gleby o kwaśnym pH. Jest to spowodowane tym, że gleby wytworzone są na kwaśnych skałach, które zostały do nas naniesione przez lodowce. Jednak nie ma się co doszukiwać, że jest to jedyny powód wysokiej kwasowości bowiem drugim ważnym jest rolnictwo. Stosowanie nawozów azotowych, środków ochrony roślin oraz substancji mineralnych odprowadzanych z plonami powoduje zakwaszenie gleb. Jednym z podstawowych narzędzi w walce z zakwaszeniem ziemi rolnej jest wapnowanie, które znacząco wpływa na obniżenie pH oraz poprawę jakości gleby.

Za obecny stan wysokiej kwasowości ma wpływ ograniczenie nawożenia organicznego. Niski stan obornika i gnojownicy na polach znacząco ograniczył prawidłowe właściwości gleb. Kiedyś jako naturalne użyźnianie gleby stosowano odpad po zbiorach, słomę. Jednak od kilku lat, gdy stało się możliwym oddawanie słomy na cele energetyczne, jej ilość na polach drastycznie spadła przyczyniając się do obniżenia żyzności. Najtańszą formą zwiększania zawartości w glebie jest stosowanie obornika. Efektownie zwiększa napowietrzenie gleby, zdolność zatrzymywania wody oraz zwiększa ilość związków pokarmowych. Znacząco też przyczynia się do wytwarzania próchnicy, która ma duży wpływ na żyzność i urodzajność gleby. Ważne jest, by nie zapominać o rozprowadzaniu związków organicznych po polach, ponieważ przyczyniamy się znacząco w ten sposób do ilości, ale też do jakości naszych plonów.

Niekorzystny wpływ zakwaszonych ziem ma katastrofalne skutki dla naszych upraw. Zbyt silne zakwaszenie uniemożliwia nam uzyskiwanie odpowiedniej ilości plonów. Jednym ze sposobów walczenia z kwasowością jest właśnie wapniowanie. Jest to proces podczas którego na polach zostaje rozpylony nawóz wapniowy. Jest to bardzo korzystny zabieg stosowany na naszych polach, gdyż znacząco obniża kwasowość naszej ziemi, przy czym poprawia dostępność roślin do składników pokarmowych oraz zwiększa udział próchnicy i poprawę właściwości gleby. Najlepszym okresem wapniowania jest czas, w którym pH ziemi jest poniżej 5,6. Jeśli będzie utrzymywany ten stan, wtedy rośliny będą wzrastać prawidłowo oraz nasze plony będą się charakteryzować wysoką ilością.

 

 

 

 

Dodaj komentarz