Polskie rolnictwo ekologiczne

Polskie farmy ekologiczne to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin rolnictwa w Europie. Statystyki wciąż pokazują, że rolnictwo ekologiczne w naszym kraju ciągle się rozwija i powiększa – powierzchnia użytkowa oraz liczba nowych gospodarstw. W poprzednim roku zarejestrowanych było ponad 25 tysięcy gospodarstw ekologicznych, a przypatrując się statystykom z poprzednich lat, liczba ta co roku wzrasta o około 15 procent. Najwięcej gospodarstw rolnych znajduje się na północy kraju, w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, podobnie jak największa powierzchnia użytkowa ekologicznych upraw. Stały rozwój odnotowuje się nie tylko w liczbie gospodarstw ekologicznych, ale także w liczbie przetwórni. Polskie ekorolnictwo zaspokaja rynki spożywcze Europy Zachodniej, zwłaszcza rynek niemiecki, który jest drugim na świecie rynkiem produktów ekologicznych. Do Niemiec eksportuje się bio-ziemniaki, cebule, jabłka i inne warzywa, a także mięso z ekologicznych hodowli.

Uprawy ekologiczne to takie, które są wolne od agrochemii. Sprzyja ochronie zasobów naturalnych, a wyprodukowana żywność jest wysokiej jakości. Produkty pochodzenia ekologicznego są nieco droższe, ze względu na bardziej rygorystyczne metody produkcji i spadek ilości produktów na rzecz ich jakości.

Wielką szansą dla dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce jest rosnące zainteresowanie bio-produktami wśród konsumentów. Coraz większa popularność ekologicznych produktów dyktowana jest troską o zdrowie i środowisko, chęć unikania genetycznie modyfikowanej żywności, poprawą jakości diety i stylu życia. W mniejszym stopniu, ze względu na nurt świadomej konsumpcji, nakazujący racjonalne konsumowanie, nie marnowanie żywności i promowanie zdrowej żywności. Coraz więcej informacji na powyższe tematy pojawia się w mediach i prasie, promując zdrową żywność i styl życia, a tym samym przyczyniając się aktywnie do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Wszystkie badania przeprowadzone na plonach ekologicznych wskazują na większe w stosunku do normalnych produktów, walory zdrowotne, odżywcze, a nawet smakowe i zapachowe. Z pewnością ważna wyda się także informacja, że plony ekologiczne charakteryzują się, podobnie, mniejszymi stratami w okresie przechowywania żywności.

Z rolnictwem ekologicznym wiąże się także rozwój agroturystyki i coraz modniejszej formy wolontariatu w gospodarstwach rolnych – organizacji WWOOF, dzięki której właściciele gospodarstw rolnych i nie tylko mogą przyjmować do pracy na krótki okres czasu wolontariuszy – w zamian za akomodację i wyżywienie. Taka forma aktywnych wakacji to wielka szansa na popularyzację ekologicznego rolnictwa w Polsce. WWOOF jest systemem, który świetnie się sprawdza na całym świecie. Dobre inicjatywy trzeba wspierać i dążyć do ich popularyzacji rozwoju. Rolnictwo ekologiczne to nie tylko opłacalne przedsięwzięcie, ale także istotny czynnik do popularyzacji zdrowej żywności.

 

 

Dodaj komentarz