GMO – za, czy przeciw?

W dobie dostępu do mediów na pewno spotkaliśmy się z głośnymi akcjami ekologów przeciwko GMO i sprzeciwom przeciwko doskonaleniu natury. Wszyscy mówią stop, bo większość podchwyciła głośne hasła biorąc je za swoje, ale czym jest to całe GMO? Organizmy modyfikowane genetycznie (czyli GMO, z ang, Genetically Modified Organizms) są to wszystkie organizmy, które zostały zmienione w procesach inżynierii genetycznej, podczas których został zmieniony jeden z genów, dzięki czemu nabrały nowych cech fizjologicznych lub zamiany już istniejących. Za datę powstania pierwszych organizmów modyfikowanych uważa się rok 1973, kiedy udało się zmienić gen, który następnie zmieniono w roślinach tytoniu. Na masową skalę GMO zaczęto sprzedawać w USA w owocach pomidorów, które dzięki modyfikacji uzyskały dłuższą trwałość.

Modyfikacje genetyczne i ich podział

Wiele jest przesłanek, że GMO jest wiele wieków starsze niż wskazują badania. Już w starożytności powstawały modyfikacje przeprowadzane w drodze hodowlanej prowadząc do wzmocnienia odmian podstawowych jak powstanie heksaploidalnej pszenicy zwyczajowej, czy krzyżówka siły konia oraz wytrzymałości osła, czyli muł (trwające obecnie badania chcą przyczynić się do aktywacji płodności, gdyż zwierzęta są bezpłodne). Ze względów na rodzaje zmian modyfikacji można je podzielić na organizmy transgraniczne (gdy wprowadzany gen pochodzi od innego gatunku), zwielokrotnione (do organizmu zostaje powiększona liczba kopi genu) oraz aktywne (podczas procesów inżynieryjnych zostaje zmieniona aktywność naturalnie występujących genów).

Dlaczego GMO uważane jest za złe?

Głównym powodem wszystkich happeningów przeciw GMO jest jedna z możliwości modyfikacyjnych, czyli modyfikacja przez wprowadzenie do organizmu genu pochodzącego od innych organizmów z innego gatunku. Wiele jest głosów przeciwnych z uwagi na całkowity sprzeciw przeciwko udoskonalaniu przyrody. Przeciwnicy GMO argumentują swój sprzeciw powódkami, że modyfikacje genetyczne są źródłem wielu chorób nękających ludzi, co nie do końca jest prawdą, gdyż jak dotąd badania nad GMO przeprowadzone na kilku pokoleniach ludzi nie wykazywały, by organizmy modyfikowane w jakimś stopniu szkodziły naszemu zdrowiu.

Co przemawia za GMO?

Należy więc się zastanowić, skoro GMO nie przynosi szkody dla nas, to w jakim stopniu nam pomaga? Dzięki modyfikacjom genetycznym zastosowanym w roślinach już dziś możemy cieszyć się zachowaną długą świeżością produktów (opóźniono procesy gnilne zastępując geny odpowiedzialne za dojrzewanie, na opóźniające), większą odporność roślin na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe (bardzo przydatne modyfikacje przy hodowli pomidorów) oraz usunięcie z roślin toksyn. Do najczęściej modyfikowanych roślin należy kukurydza, pomidory, ziemniaki, melony i tytoń.

 

 

Nierozwiązany spór o GMO

 

Według wielu badaczy GMO może stać się narzędziem do walki z głodem, gdyż pozwala zachować trwałość produktów, a rolnikom zwiększyć ilość produkowanej żywności. Jak pokazują badania można śmiało stwierdzić,że GMO jest lekiem na problemy świata względem żywności. Inne zdanie natomiast mają protestujący przeciw modyfikacjom z Greenpeace na czele. Swój sprzeciw argumentują tym, że rolnicy nastawiają się głównie na zyski i stają się zależni od wielkich koncernów biotechnologicznych. Trudno stwierdzić, kto w tym sporze ma jednak rację, gdyż jak we wszystkim należy rozważyć za i przeciw, a ostatecznie wybrać coś pomiędzy.

 

 

 

Dodaj komentarz