Na czym polega rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo to jedno z najstarszych zajęć gospodarczych człowieka, nastawione na pozyskiwanie produktów żywnościowych. Już najstarsze gospodarstwa rolne, czyli te zakładane przez ludzi epoki neolitycznej, zorientowane były na sianie i pielęgnowanie, a następnie zbieranie zbóż oraz konkretnych gatunków jadalnych roślin. Na przestrzeni wieków metody przeprowadzania tych czynności ulegały stopniowym zmianom: opracowywano nowe sposoby opiekowania się uprawami, a także narzędzia służące do opieki nad ziemią i plonami. Z dzisiejszego punktu widzenia można jednak powiedzieć, że postęp techniczny, a później także technologiczny, zaszedł o krok za daleko, ponieważ otworzył drogę do żywności środkom i substancjom, które nie mają dobrego wpływu na zdrowie spożywającego ją człowieka. Mianem rolnictwa ekologicznego określa się takie sposoby pielęgnowania upraw, do których nie ma wstępu technologia korzystająca ze szkodliwych zdobyczy chemii i fizyki.

Na czym więc polega ekorolnictwo?

Chcąc wymienić konkretne działania, jakie stosuje rolnictwo ekologiczne, można wymienić kilka zasadniczych metod:

  • Rezygnacja ze stosowania otrzymywanych na drodze syntezy chemicznej środków służących do ochrony roślin przed szkodnikami i toczącymi rośliny chorobami. Alternatywą jest stosowanie odpowiednich technik biologicznych, takich jak płodozmian – gwarantujący regularną zmianę warunków na konkretnym obszarze gleby.

  • Rezygnacja z nawozów sztucznych, czyli dostarczania roślinom potrzebnych im mikroelementów w postaci syntetycznie produkowanych preparatów. Zamiast nich stosuje się nawozy naturalne, których dostarcza każde prowadzone w tradycyjny sposób gospodarstwo, pełne roślin motylkowych oraz zwierząt. Z metod agrotechnicznych dopuszcza się dodatkowo także wapnowanie gleby.

  • Ziemię traktuje się na tyle delikatnie, na ile to możliwe – nie wpływając destrukcyjnie na jej strukturę i naturalne rozmieszczenie żyjących w niej mikroorganizmów. W tym celu nie użytkuje się maszyn i narzędzi, które silnie i stanowczo w nią ingerują.

  • Pożywienie dla zwierząt hodowlanych pozyskuje się z własnych upraw i absolutnie nie korzysta się z paszy zawierającej substancje chemiczne, mające wpływać na jakość mięsa, które później otrzyma się z tych zwierząt.

Co daje taki powrót do korzeni?

Stosowanie w praktyce zasad obowiązujących w ramach prowadzenia rolnictwa ekologicznego daje szansę na odwrócenie niewłaściwego kierunku, w jakim zaczął podążać rozwój technologiczny. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę, że na stan jego zdrowia najlepiej wpłyną rozwiązania, które przygotowała sama natura. Żaden środek wyprodukowany dzięki nauce i technologii, a wykorzystany do zmodyfikowania naturalnej uprawy nie dostarczy już tak wartościowego pożywienia jak to, które urośnie samodzielnie, w zgodzie z przyrodą i w ramach uformowanego przez nią ekosystemu. Człowiek powinien nauczyć się nie jak poprawiać naturę, ale jak pomagać jej w harmonijnym funkcjonowaniu, a skutki pracy odbywającej się w zaciszu pól i gospodarstw powinien przyjmować z właściwą wdzięcznością, nie zaś wymówkami.

Dodaj komentarz