Jak najefektywniej stosować środki ochrony roślin? Poznaj 5 sprawdzonych zasad.

Dziś nie da się prowadzić efektywnie działającej gospodarki rolnej bez stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy jednak często popełniają dość podstawowe błędy w ich użyciu. Proste rozwiązania i trzymanie się kliku zasad może je wyeliminować, poprawić jakość upraw i zminimalizować koszty ochrony.

Chemiczna ochrona roślin jest niezbędnym ogniwem wielkotowarowej produkcji roślinnej. Pozwala zminimalizować lub wyeliminować zagrożenia ze strony szkodników, chwastów jak i chorób. Ze względu na szeroko rozumiany interes rolnika stosowanie przeparatów powinno być racjonalne i efektywne, wtedy cała ochrona, z ekonomicznego punktu widzenia, będzie korzystniejsza. Jakie zasady powinien zatem wprowadzić każdy rolnik?

1. Sprawdzaj fizyczne warunki stosowania

Substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin mają ograniczone spektrum działania. Oznacza to, że najefektywniej działają w określonym przedziale temperatury oraz wilgotności powietrza. Na przykład diflufenikan można stosować przy temperaturze 8ºC, jednak jego temperatura optymalna wynosi 20ºC, a maksymalna 22ºC. Natomiast dla tifensulfuronu temperatura minimalna wynosi 12ºC, natomiast optymalna 15-25ºC. Stosowanie substancji aktywnych przy temperaturach niższych niż zalecane może całkowicie hamować ich działanie, natomiast w zbyt wysokich może powodować ich działanie fitotoksyczne na rośliny chronione.

2. Bierz pod uwagę twardość wody

Twardość wody użytej do sporządzenia cieczy roboczej ma duże znaczenie dla efektywności działania preparatu. Optymalne pH wody do dokonania oprysku wynosi 5–6, jednak problem twardej wody dotka przeszło 3/4 powierzchni naszego kraju. W przypadku twardej wody w gospodarstwie warto stosować tzw. kondycjonery wody, które ją niwelują, a poza tym blokują jony metali ciężkich, przez co chronią substancję czynną przed niekorzystnymi zmianami chemicznymi.

3. Prawidłowo przygotowuj ciecz roboczą

Zawsze kieruj się odpowiednią kolejnością mieszania poszczególnych preparatów. W przeciwnym razie substancje mogą ulec zbryleniu lub może dojść do wytrącenia osadu. Oto prawidłowa kolejność dodawania preparatów do zbiornika: proszek do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), granule do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej (SC), suspoemulsja (SE), a na końcu koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC).

4. Nie oszczędzaj na jakości

To zawsze tylko pozorna oszczędność. Rynek przesycony jest różnymi środkami ochrony roślin, ale wybierając preparat nie kierujmy się głównie jego ceną, a raczej opinią innych rolników na jego temat. Decydujmy się na środki wiądących firm, które stale podlegają rygorystycznej kontroli jakościowej. Mamy wtedy pewność, że za ich składem stoją wieloletnie badania nad ich oddziaływaniem na rośliny i środowisko, a często też bardzo innowacyjne rozwiązania, jak w przypadku np. firmy Cheminova. Dowiedz się jakie środki ochrony roślin produkuje Cheminova >>

5. Odpowiednio dobieraj sprzęt i metody

Dobór odpowiedniego sprzętu i metod nie tylko podnosi skuteczność środka, ale również minimalizuje zagrożenie dla obsługi, osób postronnych oraz środowiska. Należy również zwrócić uwagę na jakość oprysku, poprzez dobór odpowiedniej dyszy i ciśnienia.

Dodaj komentarz