Ziemniak i jego przechowywanie. Słów kilka o najważniejszych zasadach

Co będzie powodować długie przechowywanie ziemniaków? Z pewnością bardzo duże ryzyko utraty na ich jakości. Dosłownie w konsystencji wszystko się może popsuć. Stracić mogą na smaku, wyglądzie a także barwie. Wszystkie ziemniaki, cały czas będą wybierane do spożycia na różnego rodzaju wyroby przetwórstwa lub także sadzenia na kolejny sezon wykopkowy przede wszystkim należało by aby zatrzymywały swoją wysoką jakość przez cały czas przechowywania.

Jaki może być prawidłowy okres przetrzymywania ziemniaków. To tylko te dwie liczby związane z miesiącami – 7miesiący oraz 9miesięcy. W przypadku pierwszego okresu, to tylko i wyłącznie te ziemniaki, które wyznaczone są jako sadzeniaki. W przypadku okresu dziewięciu miesięcy będą to takie, które służyć będą do przetwórstwa. Po tych dwóch wymienionych okresach cały czas będą występować zmiany, które będą nie do zatrzymania. W bardzo wielu przypadkach utrata bulwy następować będzie utratą masy bulwy całego ziemniaka. Czym to tak właściwie może być spowodowane. To wszystko związane jest z procesem kiełkowania. Wszelkiego rodzaju choroby dotyczące przechowywania ziemniaków a także procesu odpychania.

Jak przechowywać ziemniaki, które warunki oznaczać można optymalnymi. Z jakiego powodu mogą występować ubytki w bulwach ziemniaków. Przede wszystkim w momencie przechowywania ziemniaków trzeba większą uwagę dostosować do temperatury ich przechowywania a także tego czy cały poziom wilgotności w tym miejscu oznaczać się będzie prawidłowym stanem. Jaka musi być wilgotność w przechowywanym miejscu. Na pewno nie może spadać poniżej około 90-92%. Najbardziej optymalna temperatura do przechowywania ziemniaków to z pewnością granice od 7 do 10 stopni Celsjusza. Fakt, który może przyczyniać się do lepszego ,,chowu” ziemniaków to na pewno zaciemnienie tego całego miejsca. Pod żadnym pozorem nie można przetrzymywać naszych ziemniaków w lodówce. W ostateczności ziemniaki przechowywane w pokoju, koniecznie trzeba skonsumować w przeciągu kilku dni.

Wyróżniać trzeba 4 okresy a w zasadzie fazy zmian fizjologicznych ziemniaka. Należy zacząć od fazy pierwszej. Zwykle zaczynać się będzie tuż po zbiorze. Charakteryzować się będzie cały czas dojrzewaniem biologicznym. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne(najczęściej spowodowane poprzez pług oraz inne) występować będą w czasie zbiorów. Będą wchodzić w etap gojenia.

Następna druga faza, w przechowalni będą cały czas leżeć w przechowalni. Wiedząc już wcześniej o odpowiedniej temperaturze przechowywania wszystkie zmiany będą zachodzić w zwolnionym czasie.

Ostatnie dwie -faza trzecia i czwarta wyznaczać mogą moment, w którym ziemniaki zaczną wchodzić na poziom kiełkowania a następnie zaczynać faktycznie kiełkowanie.

Każdy z wymienionych procesów ma inna specyfikację. Warto pomyśleć o tym aby jakoś w każdej z nich zredukować ryzyko ich strat. Na pewno należy wybrać właściwą odmianę ziemniaków. Zbiory ziemniaków a także sezon wykopkowy koniecznie trzeba zaczynać gdy gleba jest sucha a temperatura powietrza dość ciepła.

Dodaj komentarz