Cebula

Cebula zwyczajna (łac. Allium cepa L.) jest gatunkiem roślin należących do rodziny czosnkowatych. Za pierwotny region wywodzenia się cebuli uważa się Azję Środkową, gdzie występował początkowo w formie dzikiej, później został przemianowany na roślinę uprawną. Roślina jest stosunkowo łatwa w uprawie, ale z uwagi na płytki system korzeniowy jest bardzo wrażliwa na niedobory wody. Cebula przynosi największe plony na glebach próchniczych szczególnie bogatych w azot, fosfor i potas. Do najbardziej popularnych odmian stosowanych w uprawach można zaliczyć:
Red Baron (odmiana czerwona, łagodna)
Dako (odmiana jasnożółta, duża, łagodna)
Żytawska (odmiana słomkowożółta, średnia,ostra)
Rawska (odmiana słomkowobrązowa, kulista, łagodna)
Cebula jako warzywo znalazło szerokie zastosowanie w kuchni jako dodatek do wielu potraw. Ciekawostką jest, że zawarty enzym LFS powoduje podrażnianie śluzóki oka powodując jego łzawienie.

Dodaj komentarz