Podstawowe fakty o hodowli bydła mięsnego

Dla osób mieszkających na wsi widok pasących się krów nie jest niczym dziwnym. Wszak bardzo duża grupa rolników na tych właśnie zwierzętach opiera swoją produkcję. Oczywiście ma to swoje zalety i wady. Tych drugich jest coraz więcej, a wiąże się to oczywiście z gotówką. Sporo osób zajmujących się hodowlą bydła mięsnego narzeka bowiem, że jest ona coraz mniej opłacalna. Są jednak rolnicy, którzy kiedyś dostosowali budynki hodowlane pod właśnie tę produkcję, a dodatkowo kupili stosowne maszyny i nawet w obliczu gorszej opłacalności nie chcą z tego wszystkiego tak pochopnie i szybko rezygnować.

Przede wszystkim rolnicy na początku muszą zdecydować się czy chcą hodować stada czystorasowe, wielorasowe czy własne mieszańce. Podstawą dla odpowiedniej i optymalnej hodowli bydła mięsnego jest rzecz jasna w miarę niedaleko zlokalizowane pastwisko, na którym będzie prowadzony wypas krów w okresie, kiedy pogoda będzie na to pozwalała. W zimie oczywiście bydła nie da się wygonić na wspomniane pastwisko i trzeba je żywić w inny sposób, na przykład poprzez podanie sianokiszonki. Jeśli właśnie w takim sposób utrzymujemy krowy (a w Polsce raczej trudno o lepszą alternatywę), to mamy do czynienia z systemem pastwiskowo-alkierzowym. Wracając do pastwiska powinno ono posiadać trawy wysokowartościowe (jak choćby wyczyniec łąkowy), które mają odpowiednie właściwości. Pastwiska powinny być odpowiednio nawożone i pielęgnowane. Dobrze byłoby, aby to miejsce miało stały dostęp do wody, która odgrywa ważną rolę przy hodowli bydła mięsnego, zagajnik (pełniący funkcję schronienia na przykład w przypadku gwałtownej ulewy) oraz ogrodzenie.

W oborach zaś powinno znajdować się kilka rodzajów pomieszczeń (przyjmuje się, że cztery). Trzeba przyznać, że nakłady na utrzymanie tych budowli są relatywnie niskie w porównaniu z innymi rodzajami produkcji. Zwierzęta w oborze utrzymuje się za pomocą wolnostanowiskowego chowu w głębokiej ściółce. Bydło powinno mieć optymalną ilość przestrzeni dla siebie oraz wydzielone miejsca na spożywanie jedzenia, którymi przede wszystkim powinny być pasze objętościowe, takie jak siano, słoma, produkty przemysłu rolno-spożywczego czy sianokiszonki. Warto podawać swoim krowom też takie elementy żywienia, jak ziemniaki, buraki pastewne, jęczmień czy owies. Badania dowiodły bowiem, że mają one bardzo dobre właściwości. Jeśli zadbamy o stosowny pokarm, to w przyszłości nasze starania na pewno zaprocentują większym zyskiem z naszej produkcji.

Warto dodać, że bydło mięsne charakteryzuje się naprawdę bardzo szybkim wzrostem, co z pewnością ucieszy każdego rolnika, który myśli o rozpoczęciu właśnie tej działalności. Niewątpliwie zwierzęta te mają relatywnie sporą wydajność rzeźną. Jest to wskaźnik, który określa nam stosunek masy tuszy mięsnej do masy ciała żywca. A rzecz jasna im większy ten procentowy wskaźnik, tym więcej mięsa możemy sprzedać i tym samym oczywiście więcej zarobić na naszej hodowli bydła mięsnego. Nie da się bowiem ukryć, że im większa opłacalność danej produkcji, tym więcej ludzi chce wejść w dany biznes.

Dodaj komentarz