Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin, inaczej zwane pestycydami uchodzą za najbardziej ze szkodliwych związków na które narażeni są rolnicy. Już niewielki kontakt ze środkami może powodować silne zatrucia, ale zdarza się, że mogą spowodować śmierć po kontakcie z nimi. Jedną z głównych zasad w obchodzeniu się z pestycydami jest jak najmniejszy kontakt z nimi i nieprzebywanie w zamkniętych pomieszczeniach w czasie przeprowadzania zabiegów chemicznych. Jednym z głównych elementów bezpieczeństwa w zetknięciu z nimi stosuje się odzież ochronną, rękawice oraz sprzęt chroniący układ oddechowy.

W stosowaniu pestycydów należy pamiętać:
– opakowania szczelnie zamknięte i w oryginalnych opakowaniach.
-na każdym opakowaniu istotne informacje o datach produkcji i końca przydatności oraz czytelną instrukcję użytkowania.
-środki pochodzenia zagranicznego powinny posiadać instrukcję w języku polskim
-ukończyć odpowiednie szkolenia w dziedzinie stosowania środków do I i II klasy toksyczności
-sprzęt do stosowania musi być sprawny technicznie

Dodaj komentarz