Narzędzia niezbędne z gospodarstwie rolnym

W gospodarstwie rolnym, podobnie zresztą jak i w gospodarstwie domowym sprzęt, którym dysponujemy możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są drobne, podręczne narzędzia będące odpowiednikiem małego AGD w gospodarstwie domowym, druga grupa to już większy, często specjalistyczny sprzęt, który to już nie wszyscy posiadają.

Grabie, widły i motyka

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych grup wskazać należy przede wszystkim grabie. Grabie są pomocne nie tylko w ogródku ale także nawet jeśli chcemy zagrabić spadające jesienią liście z drzew czy odświeżyć trawę. Do trawy i liści zdecydowanie lepsze są grabie i gęstszych zębach, wykonane ze sprężystego materiału, jednak nie sprawdzą się już one na ogródku, kiedy będziemy chcieli zagrabić i wyrównać ziemię. Do tego celu wybrać powinniśmy grabie o rzadszych zębach i wykonane już z mocnego metalu, aby sprawnie poradzić sobie z rozdrobnieniem zbitych grud ziemi – szczególnie ziemi suchej. Innym narzędziem, bez którego wręcz niemożliwe jest wykonywanie podstawowych prac w ogródku czy na polu są oczywiście widły. Jeśli przygotowujemy ziemię na przeleżakowania przez zimę, nawożąc ją kompostem, to właśnie przy pomocy wideł możemy dokładnie roztrząsnąć kompost. Oczywiście czynność tę można wykonywać także ręcznie, jednak zajmuje ona zdecydowanie więcej czasu.

Ponadto równie przydatna jak poprzednie narzędzia okazuje się haczka. Przyrząd ten służy do spulchniania ziemi przy wschodzących warzywach. Zwykle po opadach deszczu ziemia otaczająca wschodzące rośliny zostaje przyklepana, ponadto po deszczu obok zasadzonych warzyw wschodzą niepożądane i niezwykle denerwujące ogrodników chwasty, które siłą rzeczy chcą usunąć. Wzruszając ziemię tym narzędziem możemy w łatwy sposób pozbyć się chwastów a tym samym spulchnić ziemię, dzięki czemu warzywa dostaną odpowiednią dawkę tlenu i będą lepiej rosły. Z kolei do przekopywania ogródka pomocny okazuje się szpadel, tak więc i jego nie powinno zabraknąć w gospodarstwie.

Sprzęt rolniczy

Jeśli zaś chodzi o drugą grupę narzędzi, czyli bardziej specjalistyczny sprzęt, to już zależy on od wielkości gospodarstwa oraz rodzaju upraw. Zwykle osoby żyjące z gospodarstw rolnych posiadają ciągniki, traktory, które umożliwiają im sprawną pracę na kilku hektarach pola. Gdy powierzchnia do obrobienia jest naprawdę spora niektórzy rolnicy decydują się także na zakup kombajnów czy bizonów. Oczywiście sprzęt ten zarabia na siebie, bo tacy rolnicy też w okresie żniw świadczą usługi innym rolnikom, niewyposażonym w aż tak specjalistyczny sprzęt:
– corocznie są organizowane w naszym kraju targi sprzętu rolnego, na którym spotykają się rolnicy z różnych stron polski, producenci maszyn i wymieniają swoje cenne doświadczenia a nie rzadko także nawiązują współpracę,
– targi to doskonała okazja na poznanie nowości ułatwiających ciężką pracę w rolnictwie, a także na dodatkowy zarobek będący wynikiem nawiązania współpracy z innymi, zainteresowanymi rolnikami,
– obecnie jednak już zdecydowanie rzadziej praktykuje się pracę w polu przy wykorzystywaniu siły zwierząt, czyli koni (oczywiście zdarzają się też takie przypadki, ale są one we współczesnym świecie już rzadkością).

Dodaj komentarz