Rozwój rzepaku

Jedną z najpopularniejszych roślin obecnie na polach jest rzepak. Za jego popularnością wśród rolników przemawiają jego wysokie ceny osiągane w skupach i duże zapotrzebowanie. Dzięki naszemu klimatowi możemy zaobserwować bardzo wysokie plony. Z uwagi na dynamiczne środowisko przyrodnicze musimy jednak sugerować się fazami rozwoju rzepaku, a nie jak to było kiedyś opieraniu się na kalendarzu. Należy również dbać o przestrzeganie zasad stosowania środków ochrony roślin, szczególnie przeciw zgniliźnie, gdyż zbyt wczesne zastosowanie może pociągnąć za sobą poważne skutki mogące zniszczyć uprawę, ale też potęgując koszty produkcyjne. Ważne więc by kierować się fazami rozwojowymi rośliny, wtedy unikniemy błędów naszych poprzedników. Wśród faz rozwoju rzepaku możemy wyróżnić:

  • Kiełkowanie
  • Rozwój liści i zimowanie
  • Rozwój pędów bocznych
  • Wzrost pędu głównego
  • Rozwój pąków kwiatowych
  • Kwitnienie
  • Rozwój owoców
  • Dojrzewanie
  • Zamieranie

Przestrzeganie faz rozwoju, a nie kalendarza da nam wymierne skutki podnoszące jakość i wielkość zbiorów tej szlachetnej roślinie.

Dodaj komentarz