Żyzność gleby – codzienna troska

Bez utrzymania gleby w dobrym stanie, plony się nie udadzą. O tym wie każdy, a przynajmniej każdy, kto ma jakikolwiek związek z rolnictwem. Każdy rolnik dbać musi nie tylko o uprawiane rośliny, ale także o jakość posiadanej globy. Jest od niej przecież zależny. Nie może doprowadzić do jej wyjałowienia. Rośliny muszą mieć skąd czerpać składniki żywieniowe. Uboga w nie gleba, to także ubogie plony. Zacznijmy od podstaw: konieczna jest woda, ale też powietrze (z gleby) oraz szereg konkretnych składników pokarmowych. Liczy się nie tylko skład gleby, ale także jej rodzaj. Cześć gleb jest naturalnie żyzna. Dotyczy to gleb pozostawionych w stanie naturalnym, która jest bogata w związki mineralne i należy do specyficznego rodzaju i typu gleby. Człowiek uprawiając ziemię wpływa na nią w ogromnej mierze. Nieodpowiednio uprawiana i nie zadbana – wyjałowi się. Stąd konieczność konkretnych i starannych zabiegów agrotechnicznych. Ziemię się więc wapnuje, nawozi, uprawia w planowany sposób (zmienność upraw) oraz stosuje meliorację. Współcześnie rolnictwo jest już na tyle rozwinięte, że człowiek potrafi uczynić żyzną glebę, która dotychczas była „martwa”. Pojęcie żyzności gleby jest związane z zasobnością gleby. To całkowita zawartość w niej makro i mikro elementów, które są podstawą dla rozwoju roślin. Tak jak zostało wspomniane wyżej, zasobność ta może być naturalna lub wynikać z działalności człowieka. Zasobność ogólna nie oznacza jednak, że każda roślina będzie doskonale rosnąc na danej glebie. Każdy typ roślin jest inny, a to oznacza, że składniki znajdujące się w glebie mogą być lepiej lub gorzej przyswajane przez konkretne gatunki roślin. By przekonać się o zasobności gleby wykonuje się analizę chemiczną, którą przeprowadzają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. W kontekście żyzności gleby mówi się także o urodzajności gleby, czyli jej zdolności do sprostania potrzebom roślin. O tym w jakim stopniu ziemia jest urodzajna świadczy plon zebrany z danego terenu. I ostatnie ważne pojęcie: produktywność gleby. To jej zdolność do wytwarzania biomasy, a więc pozostałości z produkcji rolnej, która ulega biodegradacji. Człowiek ma wpływ na produktywność gleby ze względu na stosowany płodozmian. Z nią związana jest także określana klasa ziemi. Wyróżniamy 9 klas, od najwyższej, najlepszej pod uprawę – po najgorszą, która nadaje się jedynie pod zalesienie. Wiedza na temat klasy posiadanej ziemi ma ogromne znaczenie dla tego, jakie rośliny można na danym terenie uprawiać – to oczywiste. Ma także wpływ na cenę hektara ponieważ oczywista jest zależność osiąganych plonów od posiadanej klasy ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *